Betingelser for indmeldelse i Fodboldklubben BNSIndmeldelse
Indmeldelse i Fodboldklubben BNS foretages ved at udfylde denne formular og trykke på "Tilmelding". Medlemsskabet oprettes jf. de forpligtelser og leveregler, som fodboldklubben har beskrevet i "Den lilla tråd"

Betaling
Medlemmet modtager en elektronisk opkrævning/faktura, som skal betales iht. betalingsfristen.Ved opstarten af ny sæson, sendes en ny faktura til medlemmet, medmindre medlemskabet er blevet opsagt. Fodboldklubben BNS opbevarer ikke medlemmets kreditkort-informationer. 

Der trækkes ikke et større beløb, end du har godkendt ved tilmeldingen. Transaktionsgebyr afholdes af foreningen. Valuta er DKK.

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort  samt Visa/Dankort.

Kvittering
Medlemmet modtager en kvittering for betaling af kontingenten. Som udgangspunkt forventes ikke, at medlemmet medbringer nogen dokumentation for tilmelding/betaling ved fremmøde. Trænere og holdlederne vil modtage lister, hvoraf det fremgår, hvem der er tilmeldt.

Løbetid
Medlemsskabet løber i en sæson (januar-december) ad gangen. Medlemsskabet forlænges automatisk med mindre dette opsiges.

Opsigelse
Ønsker medlemmet ikke at forlænge medlemskabet for næste sæson, skal medlemsskabet opsiges inden modtagelsen af den næste opkrævning/faktura.

Fortrydelsesret
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med foreningen kasserer.

Medlemmets ansvar
BNS forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til hjemmesiden ved manglende betaling, eller hvis der sker anden misligholdelse af retningslinjerne i "Den lilla tråd" og i bookning og brug af klubhuset.Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.

Spørgsmål vedr. din tilmelding og betaling kan rettes til:

Fodboldklubben BNS
Hans Christian Lei
Mobil 2428 0927
hc@Lei.dk