Kontingenter


Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Der ydes som udgangspunkt ikke refusion af allerede betalt kontingent, såfremt et medlem vælger at forlade klubben i utide.

De aktuelle kontingentsatser kan ses her

Du kan se betingelserne for medlemsskab og indmeldelse i BNS her

Du kan finde en instruktion til indmeldelsesprocessen og kontingentbetalingen her