Digitalt spillercertifikat

29. marts 2018 19:03

Som en konsekvens af den nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft i maj 2018, skal spillere oplyses om, hvor deres spillercertifikat befinder sig.

For at understøtte dette og for at sikre bedre datakvalitet og større gennemsigtighed vedr. spilletilladelser har ALLE spillere i Danmark nu fået tildelt et digitalt spillercertifikat, der er unikt for dem og vil følge dem fremover (tidligere blev der lavet nyt spillercertifikat ved klubskifte).

Spilleren vil kunne se sit spillercertifikat i sit fodboldpas, som lanceres af DBU i maj 2018.