Indkaldelse til Generalforsamlig 2020

16. januar 2020 23:57 , af Boe Lundby Madsen

Indbydelse til ordinær generalforsamling 2020
i Fodboldklubben BNS

Du indbydes hermed til vores ordinære generalforsamling,

mandag den 24. februar 2020 kl. 19

i BNS’ Klubhus, Skolevej 20C, Vester Sottrup.

 

Dagsorden iht. klubbens vedtægter (§10):

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  a. Formandens beretning
  b. Fagudvalgenes beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være indsendt til formanden senest mandag den 10. februar)
  Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

 

 

Adgang til generalforsamlingen
Adgang har foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forældre til medlemmer under 18 år har adgang til generalforsamlingen og kan stemme med 1 stemme for medlemmet. Ingen af generalforsamlingens deltagere kan afgive mere end 1 stemme.

I løbet af generalforsamlingen er BNS vært ved et let traktement.

Vi glæder os til at se dig den 24. februar kl. 19!

Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS

Bestyrelsen