Indkaldelse til Generalforsamling 2021

21. marts 2021 20:41 , af Boe Lundby Madsen

Indbydelse til ordinær generalforsamling 2021 i Fodboldklubben BNS

Du indbydes hermed til vores ordinære generalforsamling, 

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19 i BNS’ Klubhus, Skolevej 21C, Vester Sottrup. 

Dagsorden iht. klubbens vedtægter (§10):
    1. Valg af dirigent og referent 
    2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
        a. Formandens beretning 
        b. Fagudvalgenes beretning 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
    4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
    5. Fastsættelse af kontingent 
    6. Behandling af indkomne forslag 
        (forslag skal være indsendt til formanden senest mandag den 19. april) 
    7. Valg af formand (i lige år)
    8. Valg af kasserer  (i ulige år)
    9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
    10. Valg af revisor og revisorsuppleant  
    11. Evt.  


Adgang til generalforsamlingen 
Adgang har foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Forældre til medlemmer under 18 år har adgang til generalforsamlingen og kan stemme med 1 stemme for medlemmet. Ingen af generalforsamlingens deltagere kan afgive mere end 1 stemme. 

I løbet af generalforsamlingen er BNS vært ved et let traktement.

Vi glæder os til at se dig den 25. maj kl. 19! 

Venlig hilsen 
Fodboldklubben BNS 

Bestyrelsen 


* indkaldelsen er rettet fra den 3. maj til 25. maj pga corona situationen.  Læs mere her