BNS og FC Sønderborg


På den ordinære generalforsaling i februar 2009 besluttede en enig generalforsamling af vedtage bestyrelsens forslag om at tiltræde eliteoverbygningen FC Sønderborg for ungdomshold.

Pr. 1. august 2009 er BNS således en af pt. 11 moderklubber, som er indtrådt i overbygningen. Formålet med FC Sønderborg er at skabe et elitemiljø for U14-U19 spillere i Sønderborg Kommune. Talentfulde spillere kan således træne og spille i FC Sønderborg, uden at de bliver meldt ud af deres respektive moderklubber. Dermed bevares tilknytningen til den oprindelige klub og spilleren kan til enhver til spille kampe for moderklubben, hvis han ikke længere er på holdet i FC Sønderborg.

Samtidig er det planen at FC Sønderborg formidler inspiration og viden til trænere og holdledere ude i moderklubberne - også for denne vej rundt at højne niveauet ude i kommunens fodboldklubbber.

På generalforsamlingen den 22. februar 2010 besluttede generalforsamlingen ligeledes at tiltræde overbygningsaftalen for seniorer i FC Sønderborg. Dermed bakker BNS op om FC Sønderborg både på ungdoms- og på seniorsiden.

Du kan læse mere om FC Sønderborg her.

BNS' repræsentant i FC Sønderborgs øverste organ - Styregruppen - er formand i BNS, Kenneth Steger-Sølund. Styregruppen udstikker strategier og rammer for FC Sønderborg, mens Forretningsudvalget står for daglig drift og ledelse af de 4 underudvalg: Sportsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunikationsudvalget samt Udviklings- & projektudvalget.

Er der forældre/frivillige i BNS, som har rigtig megen lyst til at arbejde i et "elitemiljø", så må man meget gerne henvende sig til Kenneth..