Menu

Vores Historie

Starten gik i 1990
I 1990 blev fodboldafdelingerne i Blans UI (BUI), Nybøl IF (NIF) og Sundeved IF (SIF) delvis fusioneret ved en skriftlig aftale. Det betød, at al fodbold ikke længere skulle behandles i den enkelte forening, men derimod i et nedsat fælles fodboldudvalg. Der blev udpeget 3 personer fra hver forening. Udvalget konstituerede sig med en formand og en kasserer med løbende tilbagemelding til moderforeningerne. Økonomisk blev det første udvalg holdt i relativ kort snor. Der blev samtidig nedsat et sponsorudvalg, som skulle sørge for, at BNS kunne få fodboldudstyr til alle holdene.

Begrundelsen for fusionen var den enkle, at der efterhånden ikke var spillere nok i de små foreninger, og at man på visse ungdomshold gerne ville spille 11-mandsfodbold. Der skulle ikke kun spilles B-fodbold, men også A-fodbold. Førsteholdet var fra starten BUI’s serie 3 hold.

SIF blev erstattet med SFK
Som årene gik, fik udvalget mere og mere kompetence. Men på et tidspunkt kunne alle se, at det blev for meget at holde styr på for de få udvalgsmedlemmer, som hurtigt blev "slidt op". Der var en overgang et stort problem med SIF, som ikke umiddelbart ville være med til at dække økonomien efter den indgåede aftale. Så udvalget drøftede i den tid næsten kun økonomi, medens det primære - det sportslige - ikke i tilstrækkelig grad blev tilgodeset.

Det endte med, at fodboldfolket i SIF brød ud og startede deres egen forening, nemlig Sundeved Fodboldklub (SFK) i 1994. Samtidig blev den indgåede delvise fusion ændret til en fælles samarbejdsaftale på ungdomsniveau mellem BUI, NIF og SFK. Senior- og Oldboys-fodbolden blev varetaget af SFK, dog lige bortset fra Nybøl, som allerede et par år tidligere havde oprettet en selvstændig senior fodboldklub, Nybøl 91.
Denne er i mellemtiden blevet indlemmet i NIF.

Nye tider – nye udfordringer – en ny struktur
Med kommunalreformen på vej og den store Ny Sønderborg kommune i støbeskeen til 2007 stod det imidlertid klart, at behovet for at effektivisere og samle kræfterne ville blive mere udtalt. Samtidig blev der brugt mange ressourcer og kræfter på ”dobbeltarbejde” i de 3 moderforeninger og i BNS90. Og endelig bliver udfordringerne med at fastholde børn og unge i idrættens verden stadig større. Eller at få skaffet tilstrækkelig med frivillige hjælpere til foreningslivet for den sags skyld.

Derfor besluttede en stor gruppe af ledere og frivillige i BNS90 på et seminar i foråret 2002 at arbejde for et styrket BNS og således etablere en egentlig fodboldklub med 100 % fokus på at sikre fodbold for børn, unge og voksne i kommunen. En kreds på 10 personer udarbejdede derfor i foråret 2004 et beslutningsgrundlag for moderforeningerne. Et beslutningsgrundlag, som i starten af 2005 mundede ud i, at de 3 moderforeninger på deres respektive generalforsamlinger valgte at ophæve samarbejdsaftalen fra 1990. Og dermed har givet Fodboldklubben BNS mulighed for at blive etableret som en ”rendyrket” og selvstændig fodboldklub i Sundeved kommune, som det er sket fra årsskiftet 2006.

Luk